Cát nhân viên mãn – P2: Ý tưởng và phương pháp thực hiện

Trích phần 1: ‘Tôi luôn luôn để dành một khoảng trống nhỏ trong đầu mỗi khi tác nghiệp, dành riêng cho những khoảnh khắc “hậu trường”. “Hậu trường” của một cuộc picnic, một bữa tiệc hay đó đơn giản là “hậu trường” của chính cuộc sống tôi.” Chào thân mến, Bài viết này sẽ bàn về ý tưởng và phương pháp tôi đã sử dụng để xây dựng bộ ảnh này.