Mặc dù bộ ảnh Kinh Wave chủ yếu được chụp bằng máy ảnh số, nhưng vài lần tôi vẫn cố mang chiếc máy phim theo chụp. Chỉ có 2 bức hình trong loạt ảnh phim này được thêm vào cuốn sách, số còn lại xin được chia sẻ lên đây.

Tôi say mê phim dương bản, toàn bộ số ảnh màu được chụp bởi Fujifilm Provia 100F, số ảnh đen trắng tôi chẳng nhớ tên phim là gì. Thiết bị sử dụng là Fujifilm 690III và Mamiya RZ67Pro.

Các ảnh chụp phim đen trắng:

Các ảnh chụp phim màu: