Cộng tác với Danny Bach

Nhiếp ảnh gia Danny Bach (Bạch Nam Hải) nhận chụp hình chân dung doanh nghiệp, gia đình, ảnh bộ tư liệu và nhận đào tạo nhiếp ảnh.