AI CŨNG SẼ TRỞ NÊN TINH NHUỆ

Mỗi thời kỳ lịch sử của con người, chúng ta đề cao các giá trị khác nhau của cuộc sống, để lấy đó làm lý tưởng phấn đấu và làm thước đo giá trị của từng cá nhân.  Ngày nay, chúng ta trân trọng những giá trị nào của cuộc sống?  Thành công trong sự nghiệp. Giàu có về tài chính. Hay các mối quan hệ gia đình, bạn bè …  có những khi, chúng ta còn chẳng phân biệt được sự đan xen giữa các giá trị trên.