Kinh Wave ngoại truyện: Một vài chiếc ảnh phim

Mặc dù bộ ảnh Kinh Wave chủ yếu được chụp bằng máy ảnh số, nhưng vài lần tôi vẫn cố mang chiếc máy phim theo chụp. Chỉ có 2 bức hình trong loạt ảnh phim này được thêm vào cuốn sách, số còn lại xin được chia sẻ lên đây. Tôi say mê phim dương bản, toàn bộ số ảnh màu được chụp bởi Fujifilm Provia 100F, số ảnh đen trắng tôi chẳng nhớ tên phim là gì. Thiết bị sử dụng là Fujifilm 690III và Mamiya RZ67Pro. Các ảnh chụp phim đen trắng: Các ảnh chụp phim màu:

Kinh Wave ngoại truyện: Giặt đồ trên suối cao

Tại thời điểm này thì dự án sách ảnh Kinh Wave: Làn sóng phát triển đã hoàn thành và đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt. Đây là một trong nhiều câu chuyện nhỏ tôi góp nhặt trong quá trình soạn sách Kinh Wave. Những câu chuyện này không được đề cập trong cuốn sách, nhưng cũng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, tôi đành chia sẻ lên trang blog cá nhân, xin mời theo dõi. Một hôm lang thang trong bản Sín Chải, tôi bắt gặp 2 em bé đang đứng chờ bố mẹ, hỏi ra …