Nhiếp ảnh gia Bạch Nam Hải – Photographer Danny Bach

by DannyBach, 16/01/2018

(English below)

Tôi chụp ảnh vì niềm vui, vì nỗi buồn, vì sự sung sướng và vì nỗi thống khổ trong cuộc đời này; của tôi hay của bất kể ai mà tôi từng gặp. Nhiếp ảnh, một cách khúc triết nhất, là cách tôi kể lại cuộc đời.


I photograph for happiness, for sorrow, for satisfaction and for the suffering in life, mine or anyone I have ever met. Photography, in short, is the story of life.