Scroll Top
Nhiếp ảnh gia
Bạch Nam Hải

Chân dung cho Forbes Vietnam

Tuyển tập các ảnh chân dung chụp trong quá trình cộng tác với tạp chí Forbes Vietnam của nhiếp ảnh gia Bạch Nam Hải (Danny Bach)