Scroll Top
Nhiếp ảnh gia
Bạch Nam Hải

Chân dung – Đen trắng

Tuyển tập ảnh chân dung đen trắng chụp xuyên suốt trong quá trình thực hành nhiếp ảnh của Bạch Nam Hải