Thành phố mang tên bác: Chợ Bến Thành

Chào thân ái, Bởi là ảnh phố nên chẳng cần phải giới thiệu nhiều lời. Xin giới thiệu thành phố mang tên bác, bộ sưu tập ảnh chụp chợ Bến Thành của Hải. Mời các bạn xem ảnh.