CÔNG THỨC SỐNG THỜI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Kể từ thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, khi kiến thức được phổ biến toàn cầu một cách rộng rãi và dễ dàng, từ những kinh nghiệm dân gian cho tới tinh hoa học thuật, lẫn lộn đan xen trở thành một mớ bòng bong rối rem hiểm trở, nó càng trở nên hỗn mang với sự phổ cập của trí tuệ nhân tạo (A.I.). Khi con người chẳng còn tha thiết tin tưởng lẫn nhau, họ chọn tin vào máy móc.  Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn tủi nhiều hơn là niềm vui. Bởi loài …

AI CŨNG SẼ TRỞ NÊN TINH NHUỆ

Mỗi thời kỳ lịch sử của con người, chúng ta đề cao các giá trị khác nhau của cuộc sống, để lấy đó làm lý tưởng phấn đấu và làm thước đo giá trị của từng cá nhân.  Ngày nay, chúng ta trân trọng những giá trị nào của cuộc sống?  Thành công trong sự nghiệp. Giàu có về tài chính. Hay các mối quan hệ gia đình, bạn bè …  có những khi, chúng ta còn chẳng phân biệt được sự đan xen giữa các giá trị trên.