Web series: Mỳ trong giang hồ

Thuở giãn cách COVID 2021, có lẽ là thời gian hoạt động tích cực nhất của những động vật sống xung quanh Hoa Ta. Từ những chú rắn mối, chàng hiu hay những chú gián đều tìm được những giây phút thư giãn trong không gian sống nhân tạo. Không chỉ có vậy, lũ sáo bò, chim cu và chim sẻ, chim bồ câu, thậm chí cả gia đình chuột cũng chia nhau ăn cơm thừa do con người viện trợ. Đôi sáo bò tinh nhuệ. Trong đám lông vũ, đôi sáo bò có lẽ là tinh nhuệ nhất, chúng …