Làng Thổ Hà 2014

Câu chuyện ảnh về làng Thổ Hà năm 2014 thuộc chuỗi những chuyến đi khám phá Việt Nam của tôi, sau một thời gian dài sống xa quê hương.