Hẻm 1532 Huỳnh Tấn Phát

Xin chào,

Con đường Huỳnh Tấn Phát ở Quận 7 có lẽ là một trong những con đường dài nhất trong quận này, điều đó đồng nghĩa với việc con đường này có nhiều con hẻm nhất. Đây là phần đầu của bộ sưu tập ảnh chụp hẻm của đường Huỳnh Tấn Phát.

Mời các bạn cùng xem

Hẻm 944 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 944 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 994 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 994 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1015 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1015 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1027 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1027 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1056 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1056 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1115 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1115 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1247 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1247 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1248 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1248 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1283 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1283 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1422 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1422 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1506 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1532 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1532 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1549 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1549 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1556 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1556 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1627 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1627 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1645 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1645 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1669 Huỳnh Tấn Phát
Hẻm 1669 Huỳnh Tấn Phát

Như vậy là hết phần đầu tiên về hẻm đường Huỳnh Tấn Phát,

Có lẽ đây là chuỗi ảnh phố nghiêm túc đầu tiên tôi chụp trong năm 2023. 

Thân ái chào quyết thắng 🙂