Làng Thổ Hà

  • Skills: Photography

Một trong những dự án đầu tiên tôi thực hiện sau khi trở về Việt Nam, để tìm lại hình ảnh người Việt Nam điển hình, ở trong một môi trường làng xã đậm “chất Việt Nam”.

Say Hi It’s Free!

  • Hoa Ta space - Quận 7, tp HCM

  • contact@dannybach.com

  • (+84-94)-555-0912

Drop me a line

Use this form to tell me about your project goals and needs. I will be in touch within 24 hours.