Scroll Top
Thành phố mang tên bác: Chợ Bến Thành

Chào thân ái,

Bởi là ảnh phố nên chẳng cần phải giới thiệu nhiều lời.

Xin giới thiệu thành phố mang tên bác, bộ sưu tập ảnh chụp chợ Bến Thành của Hải.

Mời các bạn xem ảnh.

thành phố mang tên bác
Những ánh mắt./The eyes. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019
Những ánh mắt 2/The eyes 2. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.
thành phố mang tên bác
Mua đi mua đi!!!/Hello sir, look look. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019
Mua đi, không mua!!!/Buy, no buy. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019
Cái chân/The foot. Chợ bến Thành (c) Danny Bach 2019
Con mèo/The cat. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.
Hàng xóm/Neighbors. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.
Điện thoại./Smartphones. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.
Hai đôi mắt buồn./Sad eyes. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019

Thân ái chào quyết thắng,

NAG Bạch Nam Hải (Danny Bach)

Prints (Open and limited editions available to purchase)

Please contact me via: contact@DannyBach.com

Clear Filters

Hình ảnh xe hai bánh đi trên đường phố Thượng Hải trong quan sát của nhiếp ảnh gia Bạch Nam Hải (Danny Bach)

Chào thân ái! Năm nay về Hà Đông ăn Tết không quên nhiệm vụ tự thân, đó là chụp hình…

Chào thân ái! Năm nay về Hà Đông ăn Tết không quên nhiệm vụ tự thân, đó là chụp hình…