Thành phố mang tên bác: Chợ Bến Thành

Chào thân ái,

Bởi là ảnh phố nên chẳng cần phải giới thiệu nhiều lời.

Xin giới thiệu thành phố mang tên bác trong con mắt của Hải.

Mời các bạn xem ảnh.

 

thành phố mang tên bác
Những ánh mắt./The eyes. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019

 

Những ánh mắt 2/The eyes 2. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.

 

thành phố mang tên bác
Mua đi mua đi!!!/Hello sir, look look. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019

 

Mua đi, không mua!!!/Buy, no buy. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019

 

Cái chân/The foot. Chợ bến Thành (c) Danny Bach 2019

 

Con mèo/The cat. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.

 

Hàng xóm/Neighbors. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.

 

Điện thoại./Smartphones. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019.

 

Hai đôi mắt buồn./Sad eyes. Chợ Bến Thành (c) Danny Bach 2019

Thân ái chào quyết thắng,

 

NAG Bạch Nam Hải (Danny Bach)

 

Prints (Open and limited editions available to purchase)

Please contact me via: contact@DannyBach.com