Đọc ảnh có khác đọc tranh?

 Từ 1915, với sự kết thúc của trào lưu nhiếp ảnh duy họa (Pictorialism), đó cũng là thời điểm nhiếp ảnh tách rời với hội họa, để dần dần trở thành một bộ môn nghệ thuật độc lập, khai thác các thế mạnh đặc trưng của chính bộ môn này.  Từ đó đến nay nhiếp ảnh đã và vẫn đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một xúc tác hiệu quả kết hợp những yếu tố học thuật, mỹ thuật và văn hóa đại chúng. “Với nhiếp ảnh, một ngôn ngữ mới được khai sinh. Giờ đây, lần đầu tiên, …

Phẩm chất để trở thành một nhiếp ảnh gia tư liệu

Óc tân kỳ, tính khách quan và sự khổ luyện Chào các bạn! Hôm nay tôi xin mạo muội chia sẻ một số bài học tôi đã chiêm nghiệm được trong thời gian học và thực hành bộ môn nhiếp ảnh tư liệu (Documentary photography). Chủ đề được bàn trong chuỗi bài viết này là về những phẩm chất cơ bản cần có của một nhiếp ảnh gia tư liệu.