Chân dung tổng hợp

  • Skills: Photography

Tổng hợp những chân dung đơn lẻ chụp trong nhiều dịp khác nhau, đôi khi có kế hoạch trước, đôi khi là bất chợt.

Say Hi It’s Free!

  • Hoa Ta space - Quận 7, tp HCM

  • contact@dannybach.com

  • (+84-94)-555-0912

Drop me a line

Use this form to tell me about your project goals and needs. I will be in touch within 24 hours.