Chân dung nhà sưu tầm

  • Skills: Photography

Dự án ảnh chân dung về những nhà sưu tầm tại Melbourne, Úc thực hiện năm 2016. Trong đó có những nhà sưu tầm xe hơi, xe đầu kéo, guitar, radio, động cơ tí hon …

Say Hi It’s Free!

  • Hoa Ta space - Quận 7, tp HCM

  • contact@dannybach.com

  • (+84-94)-555-0912

Drop me a line

Use this form to tell me about your project goals and needs. I will be in touch within 24 hours.