Cột chống trời số 1

Một công trình dang dở dường như bị lãng quên, biến nó trở thành một khối bê tông cốt thép khổng lồ, như một cây Cột chống trời vậy.

Chỉ mong chờ một ngày được đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Cột chống trời số 2

Một công trình dang dở dường như bị lãng quên, biến nó trở thành một khối bê tông cốt thép khổng lồ, như một cây Cột chống trời vậy.

Chỉ mong chờ một ngày được đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Cột chống trời số 3

Một công trình dang dở dường như bị lãng quên, biến nó trở thành một khối bê tông cốt thép khổng lồ, như một cây Cột chống trời vậy.

Chỉ mong chờ một ngày được đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Từ đồng ruộng tới chung cư (Số 1)

Tổ hợp công trình từ dang dở, dần hoàn thiện cho tới những công trình đã đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Từ đồng ruộng tới chung cư (Số 2)

Tổ hợp công trình từ dang dở, dần hoàn thiện cho tới những công trình đã đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Từ đồng ruộng tới chung cư (Số 3)

Một công trình đã đưa vào sử dụng.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Từ đồng ruộng tới chung cư (Số 4)

Tổ hợp công trình cao tầng đang dần hoàn thiện trước vườn ươm đào.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Khung trời bê tông (Số 1)

Những khung trời ngày nào rộng lớn, nay đã được tô điểm bằng những công trình cao tầng kỳ vĩ.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Khung trời bê tông (Số 2)

Những khung trời ngày nào rộng lớn, nay đã được tô điểm bằng những công trình cao tầng kỳ vĩ.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Khung trời bê tông (Số 3)

Những khung trời ngày nào rộng lớn, nay đã được tô điểm bằng những công trình cao tầng kỳ vĩ.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Khung trời bê tông (Số 4)

Những khung trời ngày nào rộng lớn, nay đã được tô điểm bằng những công trình cao tầng kỳ vĩ.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com
Khung trời bê tông (Số 5)

Những khung trời ngày nào rộng lớn, nay đã được tô điểm bằng những công trình cao tầng kỳ vĩ.

Xem thêm tại: www.DannyBach.com