Đọc ảnh có khác đọc tranh?

 Từ 1915, với sự kết thúc của trào lưu nhiếp ảnh duy họa (Pictorialism), đó cũng là thời điểm nhiếp ảnh tách rời với hội họa, để dần dần trở thành một bộ môn nghệ thuật độc lập, khai thác các thế mạnh đặc trưng của chính bộ môn này. 

Từ đó đến nay nhiếp ảnh đã và vẫn đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một xúc tác hiệu quả kết hợp những yếu tố học thuật, mỹ thuật và văn hóa đại chúng.

“Với nhiếp ảnh, một ngôn ngữ mới được khai sinh. Giờ đây, lần đầu tiên, hiện thực được diễn tả bằng chính hiện thực. Ta có thể ngắm nhìn một biểu cảm bao lâu cũng được, ta còn có thể đi sâu hơn, nói cách khác, làm mới những trải nghiệm đã qua theo ý muốn.”

– Ernst Haas

 Cho nên việc đọc ảnh, cũng rất khác với việc đọc tranh, sau đây là một vài gợi ý nhỏ, tóm tắt từ trang Hoa Ta, cũng để giúp mỗi người có định hướng đọc ảnh hiệu quả hơn.

  1. Bạn thấy gì trong ảnh?
  2. Ai là người chụp?
  3. Ảnh được chụp ra làm sao?
  4. Thời đại/hoàn cảnh sáng tác
  5. Phân tích những gì bạn khám phá được

Mời đọc bài chi tiết tại Hoa Ta.

Xin cảm ơn

%d bloggers like this: