Chân dung – Portrait

(English below)

Khác với ảnh tư liệu (Life), ảnh chân dung của Hải mang nhiều tính tư tưởng cá nhân, là sự kết hợp giữa sự hiểu biết của Hải và sự chia sẻ của nhân vật được chụp. Đôi khi bức chân dung được chụp một cách cầu kỳ, đôi khi lại tối giản. Tất cả đều là ý đồ kể truyện.

 


Unlike documentary photos (Life), portraits by Danny Bach reflect his understanding of the subjects. It’s the combination of the impressions given by the person(s) and what Danny observes. Sometimes, a portrait is carefully crafted, or sometimes it’s plain simple and straight forward. It’s all part of the stories.